wiedza

Publikujemy zestaw interesujących wyników badań, raportów i publikacji sektora kultury i sektora kreatywnego w aspektach: ekonomia, polityka kulturalna, przemysły kreatywne, sponsoring, instytucje kultury, społeczności lokalne, uczestnictwo w kulturze.

 Raport z działalności Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z 5-letniej działalności Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie.

 Raporty o stanie kultury województwa śląskiego

 Stały raport wskaźnikowy sektora kultury w województwie śląskim

Raport wskaźnikowy sektora kultury w województwie śląskim 2000-2015 by obserwatorium on Scribd

 Zestawienie dotyczące finansowania Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego                                     w Polsce w latach 2000 - 2010

Zestawienie Finansowania Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Polsce w latach 2000-2010 by obserwatorium

tl_files/fotki kk/krop.jpg Twórca a polityka kulturalna samorządów w województwie śląskim

Tworca a polityka kulturalna samorzadow w wojewodztwie slaskim by obserwatorium

Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego - kultura i przemysły kreatywne

Analiza potencjalu rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarow aglomeracji miejskich wojewodztwa slaskiego - kultura i przemysly kreatywne 2012.pdf (5.3 MB)

0
Facebook