Warsztaty dla instytucji kultury województwa opolskiego.

Zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury w Katowicach przygotował i przeprowadził na zlecenie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego warsztaty pn.: „Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach. Projekty badawcze, doradztwo, wiedza” (prowadzenie: Maciej Zygmunt) oraz „Źródła finansowania projektów kulturalnych” (prowadzenie: Aleksander Lysko). Warsztaty były skierowane w głównej mierze do dyrektorów gminnych samorządowych instytucji kultury z terenu z województwa opolskiego. Głównym celem było podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w instytucjach kultury jako odpowiedzialnych za zarządzanie projektami interdyscyplinarnymi. 

Zrealizowane warsztaty przybliżyły misję oraz działalność Regionalnego Obserwatorium Kultury w Katowicach jako inkubatora projektów badawczych, doradcy projektowego i kulturalnego think-tanku w województwie śląskim. Ponadto, były one źródłem bogatej wiedzy w dziedzinie realizacji projektów kulturalnych oraz pozyskiwania funduszy na poziomie regionalnym, lokalnym, krajowym oraz ukazały możliwości współfinansowania projektów kulturalnych ze środków unijnych.

Wróć

0
Facebook