"W regionie o regionie". Edukacja regionalna kadr oświaty.

W regionie o regionie.W regionie o regionie” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa we współpracy z Silesia Scholą - Stowarzyszeniem na rzecz edukacji regionalnej, w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt  „W regionie o regionie” skierowany był do nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęć z edukacji regionalnej (zarówno dla tych, którzy takie zajęcia już prowadzą, jak i planują prowadzić je w przyszłości). 

Jednym z prelegentów prowadzących zajęcia był pracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury – Aleksander Lysko. Prowadził on zajęcia pn. „Instytucje kultury - sojusznik w edukacji regionalnej”. W ramach prowadzonych zajęć przekazane są informacje m.in. nt.

  • aktualnych priorytetów oraz trendów w obowiązujących w sektorze kultury w przestrzeni europejskiej, polskiej, śląskiej
  • możliwości współpracy placówek oświaty z instytucjami kultury w zakresie działań związanych edukacją regionalną
  • wskazania najbardziej znaczących przykładów prowadzenia edukacji regionalnej przez instytucje kultury

Wróć

0
Facebook