„Badanie oczekiwań wobec muzeów w województwie śląskim” to o sondaż opinii  na temat muzeów województwa śląskiego przeprowadzony na losowej grupie osób – odbiorców i potencjalnych odbiorców oferty muzealnej w regionie.

Projekt to działania obserwatoryjne poswięcone dyskusji o muzealnictwie w województwie śląskim, realizowane w trybie działań pokonkresowych Kongresu Kultury Województwa Śląskiego 2010.

Realizując zadanie szukaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:

 

  • Czy oferta muzeów w województwie śląskim skutecznie dociera do odbiorców? Jak jest oceniana? Jakiej promocji wydarzeń muzealnych oczekują odbiorcy?
  • Jakie typy muzeów preferują mieszkańcy województwa śląskiego?
  • Jakie bariery w dostępie do muzeów zauważają odbiorcy? Co zniechęca do korzystania z oferty muzealnej.
  • Jak w ocenie odbiorców wygląda infrastruktura obiektów muzealnych ze szczególnym  uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży?

Wróć

0
Facebook