"Forum teatru w województwie śląskim" odbyło się na Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele środowisk związanych z teatrem: dyrektorzy teatrów i kierujący scenami teatralnymi, artyści, krytycy teatralni oraz przedstawiciele stowarzyszeń twórczych i związków zawodowych działających w teatrach. Reprezentowane były m.in. Teatr Śląski w Katowicach, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Gliwicki Teatr Muzyczny, Opera Śląska w Bytomiu, Teatr Polski w Bielsku-Białej i Teatr Nowy w Zabrzu. Rozmowy dotyczyły współpracy dyrektorów teatrów przy ustalaniu repertuarów na kolejne sezony, tak by sztuki nie powtarzały się i nie stanowiły dla siebie konkurencji oraz wyznaczaniu dat premier, funkcjonowaniu scen w okresie wakacyjnym, współpracy teatrów z domami kultury w mniejszych miejscowościach oraz z teatrami nieinstytucjonalnymi np. prywatnymi i offowymi.

 „Nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez kultury, w tym teatru, nie możemy się bez niej rozwijać. Jednym z zadań samorządu, jest więc tę ofertę kulturalną zwyczajnie zapewnić. Ludzie wracają do teatru, są nim coraz bardziej zainteresowani, a wspomniana oferta jest w tej chwili niezwykle szeroka i skierowana do różnego odbiorcy. Teatr coraz lepiej odpowiada na zapotrzebowanie widzów" - podkreśliła wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Dyrektor Teatru Rozrywki Dariusz Miłkowski, przedstawił wyniki „Raportu o stanie teatru w województwie śląskim". Wynika z niego, że w 2010 roku teatry w województwie miały ponad 700 tysięcy widzów (najwięcej, bo prawie 104,5 tys. - Teatr Rozrywki, druga była Opera w Bytomiu - 98 tysięcy, a trzeci Teatr Śląski - blisko 61,5 tys. widzów). W ubiegłym roku odbyło się 3223 spektakli w tym 392 gościnne. Teatry zatrudniają ponad 1140 osób z czego w zespołach artystycznych pracuje 436 osób. W roku 2010 teatry z naszego regionu otrzymały blisko 60 mln złotych dotacji organizatora oraz prawie 9 mln złotych dotacji na remonty. Ponad 18,5 mln uzyskały natomiast ze sprzedaży. Największe sceny - Teatr Rozrywki, Opera Śląska i Teatr Śląski, osiągnęły dochody na poziomie odpowiednio: 15, 17 i 11 mln złotych.

Wróć

0
Facebook