Konwent beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

Konwent beneficjentów programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne” był wydarzeniem mającym na celu podnoszenie kompetencji dyrektorów i animatorów instytucji kultury oraz wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział we wspomnianym programie w 2015 roku. Głównym organizatorem wydarzenia było Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej "CAL" oraz Narodowe Centrum Kultury. W konwencie wzięło udział ponad łącznie ponad 40 osób z województwa śląskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego. W rozwinięciu znajduje się szczegółowy program wydarzenia.
W ramach konwentu realizowane były następujące elementy programowe:
  • „Rola działań kulturalno-społecznych w procesach rewitalizacji miast”, przykład Miasta Łodzi – Teresa Jankowska - Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej;
  • „Lokalne interwencje ”–  prezentacje działań domów kultury wprowadzających zmianę społeczną  
  • w  lokalnych środowiskach ( Iwona Kusak – Miejski  Dom Kultury  Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej,  Tomasz Ignalski – Miejski Dom Kultury „Batory” w Chorzowie, Adam Radosz – Miejski Ośrodek Kultury w Mysłowicach;  Krzysztof Polewski – Gminny Ośrodek Kultury w Mykanowie)
  • „ Lokalne Plany Rewitalizacji, miejsce instytucji kultury w programach rewitalizacji na przykładzie województwa śląskiego” – Magdalena Świergolik;
  • „Rewitalizacja społeczna w Polsce” – perspektywa Unii Europejskiej – Aleksander Lysko – Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach;
  • Open space  - jak skutecznie tworzyć sieci instytucji kultury, rola instytucji kultury w rewitalizacji/odnowie miast i wsi;
  • Refleksja realizatorów Programu „Dom Kultury +Inicjatywy Lokalne”  - wyzwania dla domów kultury

Wróć

0
Facebook