tl_files/fotki/2015/2015-kongres menedzerow kultury-katowice.jpgKongres Menedżerów Kultury w Katowicach to wydarzenie, które odbyło się w dniach 8-11 grudnia 2015 roku. Kongres poświęcony był zagadnieniom zarządzania w kulturze oraz znajdywaniu rozwiązań problemów strategicznych, których przegląd i identyfikacja jest jednym z celów rozważań podczas Kongresu. Kongres zorganizowany został przez Stowarzyszenie Inicjatywa i Narodowe Centrum Kultury. Regionalny Ośrodek kultury był partnerem merytorycznym przedsięwzięcia.

W ramach wydarzenia Maciej Zygmunt uczestniczył w Panelu dyskusyjnym, pn.: „Relacje animatorów i menedżerów kultury”. Reprezentant Regionalnego Obserwatorium Kultury mówił o koegzystencji figur (menagera i animatora) w ekosystemie kultury, ich profesjonalności oraz językach komunikacji. Zwrócił uwagę na uzupełnianie się kompetencji menedżerskich i animacyjnych w przestrzeniach: diagnozy, ekonomii, odpowiedzialności oraz misji publicznej. Pozostałymi uczestnikami Panelu byli specjaliści: Marek Sztark - Kadry Kultury / Forum Kraków / ESK Wrocław 2016, Anthony Attard - St. James Cavalier Centre for Creativity, Malta, Paweł Gogołek - Forum Kraków / Stowarzyszenie Edukacyjne MCA / Collegium Da Vinci

Ponadto Aleksander Lysko w dniach 10 i 11 grudnia prowadził warsztaty dla uczestników. Pierwszy z warsztatów pn. "Źródła finansowania projektów kulturalnych/sposób myślenia przy konstrukcji wniosku aplikacyjnego" łączył w sobie dwa zasoby informacji. Pierwsza część prezentowała typy źródeł finansowania projektów kulturalnych na wybranych przykładach. Druga - warsztatowa skupiona była na identyfikacji kluczowych zasobów w otoczeniu podmiotów kultur oraz poszukiwaniu odpowiedzi na istotne pytania z punktu widzenia logicznej i przemyślanej konstrukcji wniosku aplikacyjnego. Z kolei drugi warsztat w dniu 11 grudnia pn. "Zarządzenie projektem kulturalnym z elementami finansowania działalności kulturalnej" miał na celu wskazanie i zrozumienie niezbędnych elementów pozwalających stworzyć spójny i efektywny projekt kulturalny. Na bazie tej wiedzy zostały przeanalizowane mechanizmy zarządzania projektem dążące do ich samopowielania. Podczas szkolenia została również zwrócona uwaga na znaczenie procesu (auto)ewaluacji – jako narzędzia kontroli i edukacji w projekcie. Ostatnią częścią było wskazanie wybranych źródeł finansowania działalności kulturalnej. Uczestnikami obu warsztatów byli przedstawiciele sektora kultury z całej Polski.

Wróć

0
Facebook