Forum Animatorów Sztuki Najnowszej - Katowice 2015

tl_files/fotki/2015/2015-forum animatorow sztuki najnowszej-katowice.pngForum Animatorów Sztuki Najnowszej to finał projektu naukowo-badawczego „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”, którego organizatorem był Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Partnerami projektu byli: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach wydarzenia przedstawiciel Regionalnego Obserwatorium Kultury - Maciej Zygmunt - uczestniczył w prowadzonym przez Artura Celinskiego panelu dyskusyjnym pn.: „Perspektywy edukacji kulturalnej w kontekście nowych możliwości rozwoju infrastruktury dla kultury. Szanse i zagrożenia”. Maciej Zygmunt przedstawił optymistyczną perspektywę „pojemnej” edukacji kulturalnej oraz realizacji jej poprzez lokalne partnerstwa. Odniósł się tez do kadr przed którymi stoi wyzwanie większej otwartości, elastyczności oraz gotowości do podnoszenia kompetencji. Przemysław Smyczek - dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek - Uniwersytet Śląski- , prof. UŚ dr hab. Maria Popczyk - Uniwersytet Śląski.

Wróć

0
Facebook