II NieKongres Animatorów Kultury - Lubiąż 7-9 lipca 2016 roku

tl_files/loga/niekongres-1464605712.pngMaciej Zygmunt z Regionalnego Obserwatorium Kultury poprowadził dwie debaty w trakcie II NieKongresu Animatorów Kultury w strefie organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Tematem przewodnim dyskusji były instrumenty wspierania animacji i animatorów.

Pierwsza debata poświęcona była instrumentowi nagrody. Uczestnikami byli organizatorzy znanych i cenionych wśród animatorów nagród przyznawanych corocznie za ich dokonania i sukcesy na polu animacji i aktywności kulturalnej. 

Druga debata poświęcona była instrumentowi stypendium i rezydencji, a zaproszeni do niej zostali rezydenci i stypendyści w obszarze animacji kultury.

Więcej szczegółow w rozwinięciu artykułu.

szczegóły

Regionalne Obserwatorium Kultury w programie współpracy Województwa Śląskiego i Gruzińskiej Autonomicznej Republiki Adżaria

tl_files/konf1/rok w ajaria.jpgRegionalny Instytut Kultury w Katowicach zaangażowany jest w program współpracy Województwa Śląskiego i Gruzińskiej Autonomicznej Republiki Adżaria.

W maju 2016 r. w ramach wizyty studyjnej w Batumi (Gruzja, Adżaria) Maciej Zygmunt i Łukasz Dziuba z zespołu Regionalnego Obserwatorium Kultury przeprowadzili serię szkoleń i warsztatów skierowanych do pracowników adżarskich centrów kultury, dotyczących prowadzenia i organizowania działalności kulturowej. Regionalne Obserwatorium Kultury podzieliło się także dobrymi praktykami związanymi ze zrealizowanymi projektami badawczymi.

szczegóły

Forum Animatorów Sztuki Najnowszej - Katowice 2015

tl_files/fotki/2015/2015-forum animatorow sztuki najnowszej-katowice.pngForum Animatorów Sztuki Najnowszej to finał projektu naukowo-badawczego „Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury”, którego organizatorem był Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Partnerami projektu byli: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

szczegóły

Kongres Menedżerów Kultury - Katowice 2015

tl_files/fotki/2015/2015-kongres menedzerow kultury-katowice.jpgKongres Menedżerów Kultury w Katowicach to wydarzenie, które odbyło się w dniach 8-11 grudnia 2015 roku. Kongres poświęcony był zagadnieniom zarządzania w kulturze oraz znajdywaniu rozwiązań problemów strategicznych, których przegląd i identyfikacja jest jednym z celów rozważań podczas Kongresu. Kongres zorganizowany został przez Stowarzyszenie Inicjatywa i Narodowe Centrum Kultury. Regionalny Ośrodek kultury był partnerem merytorycznym przedsięwzięcia.

szczegóły

Ogólnopolska Giełda Projektów "animacja + przestrzeń publiczna" - Katowice 2015

tl_files/fotki/2015/2015-ogolnopolska gielda projektow-katowice.jpgW dniach 7-8 grudnia 2015 roku w nowej siedzibie Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Raciborskiej 50 w Katowicach odbyła się V Ogólnopolska Giełda Projektów 2015. Hasło tegorocznej edycji brzmiało "animacja + przestrzeń publiczna". W wydarzeniu brało udział ponad 250 animatorów z całego kraju. Głównym organizatorem Giełdy Projektów jest Narodowe Centrum Kultury, głównymi współorganizatorami wydarzenia w Katowicach były instytucje: Instytucja Kultury Katowice - Miasto Ogrodów, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.

szczegóły

Konwent beneficjentów programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

Konwent beneficjentów programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne” był wydarzeniem mającym na celu podnoszenie kompetencji dyrektorów i animatorów instytucji kultury oraz wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział we wspomnianym programie w 2015 roku. Głównym organizatorem wydarzenia było Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej "CAL" oraz Narodowe Centrum Kultury. W konwencie wzięło udział ponad łącznie ponad 40 osób z województwa śląskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego. W rozwinięciu znajduje się szczegółowy program wydarzenia.

szczegóły

Kultura od nowa. Badania – Trendy – Praktyka. Gdańsk 2015 r.

tl_files/konf1/polska badania/kultura od nowa/kultura od nowa 2.jpgPrzedstawiciele Regionalnego Obserwatorium Kultury: Maciej Zygmunt i Aleksander Lysko uczestniczyli w konferencji  „Kultura od nowa. Badania – Trendy – Praktyka”, odbywającej się 18 września 2015 r. na WNS Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorem wydarzenia był Instytut Kultury Miejskiej z Gdańska. W gronie badaczy i praktyków porozmawiano o nowych trendach w kulturze i ich zastosowaniu w działaniach animacyjnych i kulturalnych. Naukowcy i praktycy kultury, którzy przyjechali do Gdańska z całej Polski, poruszyli, między innymi, tematy: krytycznej edukacji medialnej, marketingu treści, grywalizacji, digitalizacji, selfie w kulturze, otwartych instytucji kultury, gier planszowych czy pedagogiki teatru. Przedstawiciele Regionalnego Obserwatorium Kultury w Katowice referowali temat: „Regionalne badania i eksploracje etnograficzne jako element programowy Regionalnego Obserwatorium Kultury w Katowicach”,  po wystąpieniu zaproszono ich do interdyscyplinarnego panelu dyskusyjnego.

szczegóły

Organizacja panelu eksperckiego w projekcie "Kultura 50+ na terenach wiejskich śląska"

Członkowie zespołu Regionalnego Obserwatorium Kultury zorganizowali panel ekspercki w ramach projektu „Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowanego przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK. Panel ekspercki miał na celu wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk kulturalnych przez ekspertów zajmujących się organizowaniem lub badaniem oferty dla osób 50+ na terenach wiejskich. Wnioski z raportu ujęte zostały w raporcie z badania opublikowanym na stronie Stowarzyszenia 

szczegóły

Wizyta zespołu Obserwatorium w Hiszpanii w ramach programu Grundtvig "Uczenie się przez całe życie"

tl_files/raporty polska/2014/obrazy/grundtvig.jpgJesteśmy dumni, że możemy zaprezentować krótką relację z wizyty zespołu Regionalnego Obserwatorium Kultury (w składzie: Maciej Zygmunt, Aleksander Lysko oraz Łukasz Dziuba) w Departamencie Kultury i Turystyki w hiszpańskiej Murcji. Wyjazd miał miejsce w dniach 17-22 marca. Projekt został zrealizowany na zasadzie partnerstwa międzynarodowego w ramach programu Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, którego operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

szczegóły

Seminarium "Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego" w Krakowie

seminariumRegionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach, reprezentowane przez Macieja Zygmunta, zostało zaproszone do udziału w seminarium pn. "Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego w Krakowie". Spotkanie było okazją do podsumowania projektu badawczego "Kompetencje kadr kultury a zmałopolmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskichrealizowanego przez Małopolski Instytut Kultury, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium.

szczegóły

Recenzja raportu badawczego "Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia"

Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życiaNa zlecenie Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury przygotował recenzję raportu „Diagnoza inicjatyw kulturalnych angażujących osoby powyżej 50 roku życia”. Projekt badawczy został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium w 2013 roku.

szczegóły

Warsztaty dla instytucji kultury województwa opolskiego.

Zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury w Katowicach przygotował i przeprowadził na zlecenie Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego warsztaty pn.: „Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach. Projekty badawcze, doradztwo, wiedza” (prowadzenie: Maciej Zygmunt) oraz „Źródła finansowania projektów kulturalnych” (prowadzenie: Aleksander Lysko). Warsztaty były skierowane w głównej mierze do dyrektorów gminnych samorządowych instytucji kultury z terenu z województwa opolskiego. Głównym celem było podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w instytucjach kultury jako odpowiedzialnych za zarządzanie projektami interdyscyplinarnymi.

szczegóły

Warsztaty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego

Pracownicy Regionalnego Obserwatorium Kultury – Aleksander Lysko oraz Maciej Zygmunt przeprowadzili zajęcia ze studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na specjalizacji „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej” . Spotkanie miało na celu prezentacje działalności Obserwatorium, możliwych form finansowania projektów kulturalnych i standardów pracy przy realizowaniu projektów kulturalnych dofinansowanych z grantów zewnętrznych.

szczegóły

W regionie o regionie. Edukacja regionalna kadr oświaty.

W regionie o regionie.W regionie o regionie” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa we współpracy z Silesia Scholą - Stowarzyszeniem na rzecz edukacji regionalnej. Projekt skierowany jest do nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęć z edukacji regionalnej (zarówno dla tych, którzy takie zajęcia już prowadzą, jak i planują prowadzić je w przyszłości). 

Jednym z prelegentów prowadzących zajęcia jest pracownik Regionalnego Obserwatorium Kultury – Aleksander Lysko. Prowadzi on zajęcia pn. „Instytucje kultury - sojusznik w edukacji regionalnej”.

szczegóły

II Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie

II Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie

II Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie to inicjatywa oddolna organizowana przez obywateli i obywatelki miasta Cieszyna. Współtworzyły ją zarówno osoby związane z organizacjami pozarządowymi jak i instytucjami oraz lokalni twórcy i animatorzy kultury.
 
Zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury w Katowicach przygotował i poprowadził pierwszego dnia Kongresu wydarzenie "Edukacja kulturalna - SPACER", podczas którego odbyła się otwarta debata na temat kultury w mieście dla wszystkich zainteresowanych.

szczegóły

Debata „FUTURE ARTIST- edukacja kulturalna dla przyszłości”

Future Artist

Debata „FUTURE ARTIST- edukacja kulturalna dla przyszłości”, to podsumowanie działań pięciu lat projektu realizowanego w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek.

Oprócz debaty odbyły się panele tematyczne, z czego jeden z nich prowadzony był przez członka zespołu Regionalnego Obserwatorium Kultury w Katowicach - Macieja Zygmunta.

Zrealizowane panele:

  • Dzieci w sztuce, sztuka dla dziecka. Moderator: Anna Dudzińska (Radio Katowice).
  • Kultura w projekcie. Moderator: Maciej Zygmunt (Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach).
  • Wychowanie w sztuce. Moderator: Agnieszka Badura (Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA)

 

Szczegóły na temat przebiegu spotkania w rozwinięciu artykułu.

szczegóły

Co dalej z kulturą 2014 – 2020? – program poświęcony funduszom europejskim dla kultury.

Organizatorem programu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach. Partnerem programu jest Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. W ramach programu odbędą się spotkania oraz szkolenia dotyczące finansowania kultury ze środków europejskich po roku 2013. SZCZEGÓŁY TUTAJ >>

szczegóły

„Badanie oczekiwań wobec muzeów w województwie śląskim” to sondaż opinii na temat muzeów województwa śląskiego przeprowadzony na losowej grupie osób – odbiorców i potencjalnych odbiorców oferty muzealnej w regionie.

Działania obserwatoryjnych poswiecone dyskusji o muzealnictwu w województwie slaskim realizowane w trybie działań pokonkresowyck Kongresu Kultury Województwa ślaskiego 2010.

szczegóły

"Forum teatru w województwie śląskim" w Teatrze Śląskim w Katowicach

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele środowisk związanych z teatrem: dyrektorzy teatrów i kierujący scenami teatralnymi, artyści, krytycy teatralni oraz przedstawiciele stowarzyszeń twórczych i związków zawodowych działających w teatrach. Reprezentowane były m.in. Teatr Śląski w Katowicach, Teatr Rozrywki w Chorzowie, Gliwicki Teatr Muzyczny, Opera Śląska w Bytomiu, Teatr Polski w Bielsku-Białej i Teatr Nowy w Zabrzu. Rozmowy dotyczyły współpracy dyrektorów teatrów przy ustalaniu repertuarów na kolejne sezony, tak by sztuki nie powtarzały się i nie stanowiły dla siebie konkurencji oraz wyznaczaniu dat premier, funkcjonowaniu scen w okresie wakacyjnym, współpracy teatrów z domami kultury w mniejszych miejscowościach oraz z teatrami nieinstytucjonalnymi np. prywatnymi i offowymi.

szczegóły

Konferencja "Twórca a polityka kulturalna samorządów w Województwie Śląskim"

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, wraz z Biblioteką Śląską, zorganizował konferencję “Twórca a polityka kulturalna samorządów w Województwie Śląskim”, która odbyła się 26 października 2011 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Celekm spotkania było przedstawienie wyników eksploracji “Twórca a polityka kulturalna samorządów w Województwie Śląskim”, zrealizowanej przez Regionalne Obserwatorium Kultury działające w strukturze Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.

Dodatkowym punktem programu była dyskusja i zaprezentowanie  praktyk ilustrujących skuteczną współpracę pomiędzy twórcami a samorządami, organizacjami oraz innymi podmiotami. Osobom zainteresowanym uczestniczącym w konferencji udostępniona została również publikacja zawierająca rekomendacje Kongresu Kultury Województwa Śląskiego 2010.

szczegóły

Atom kultury

Badanie fokusowe pracowników domów, ośrodków i centrów kultury w województwie śląskim.

szczegóły

0
Facebook