tl_files/nnnnnnnnnnnn.jpgtl_files/loga/2016-RIK-logo.jpg

Wizja rozwoju Regionalnego Obserwatorium Kultury wpisuje się w tą zaproponowaną przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Regionalne Obserwatorium Kultury będzie:

  • aktywnym i otwartym operatorem kultury, nastawionym na współpracę i partycypację, efektywne projektowanie i wdrażanie wysokiej jakości produktów kulturalnych, transfer
    i zarządzanie wiedzą;
  • twórcą społeczności kultury obywatelskiej – sieci partnerów i kooperantów: instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, z silnym uwzględnieniem przedstawicieli małych i wykluczonych środowisk. Sieć ta stanie się swoistym systemem identyfikacji zasobów i rozpoznania potrzeb nadawców treści kulturowych, twórców oraz odbiorców tych treści;
  • postrzegany jako przyjazny użytkownikom think-tank, ale też sprawny animator społeczny
    i producent.  Dobry klimat do rozwoju i umacniania się pozycji placówki jako prestiżowej
    i – co istotne – opiniotwórczej w sektorze kultury – tworzyć będzie systematyczna ewaluacja we wszystkich obszarach działania oraz bieżąca obserwacja otoczenia i kreacja na jego rzecz.

          www.rik.katowice.pl

0
Facebook