Projekt jest dwuletnim przedsięwzięciem o charakterze badawczym, dokumentacyjnym oraz popularyzatorsko – wydawniczym skupionym wokół terenu Zagłębia Dąbrowskiego (pogranicze małopolsko-śląskie). Planowane działania (m.in. badania kwestionariuszowe i dokumentacyjne) odbędą się w tych samych miejscowościach w jakich były prowadzone kilkanaście i kilkadziesiąt lat temu. Dzięki temu możliwe będzie nałożenie kalki na efekty badań zastanych w archiwach, ukazując tym samym zakres zmian jaki dokonał się w ostatnim czasie w zakresie praktykowania działań kulturowych.

Badania przeprowadzone będą w tandemach badawczych: doświadczony etnolog –student etnografii lub absolwent nie pracujący w zawodzie. Efektem końcowym będzie publikacja omawiająca w sposób popularno – naukowy, historyczny i współczesny obraz mieszkańca pogranicza małopolsko – śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem zwyczajów oraz obrzędów dorocznych i rodzinnych, płyta DVD z materiałami archiwalnymi oraz strona www.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie "Dziedzictwo kulturowe. Kultura ludowa i tradycyjna". 

Wróć

0
Facebook