"Projekty diagnostyczne zrealizowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne w województwie śląskim"

Celem strategicznym programu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Obserwatorium Kultury, wyspecjalizowana komórka badawcza Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, realizuje etapy diagnostyczne programu: lokalne badania społeczne i mapowaniu zasobów. Współnie z samorządowymi instytucjami kultury w oparciu o autorskie narzędzia badawcze, RIK dostarcza dane i umiejętności, dzięki którym realizacja oddolnych inicjatyw społecznościowych taje się łatwiejsza. 

Poniżej wspólne inicjatywy badawcze z:

  • Pszczyńskim Centrum Kultury w 2013 r.
  • Tarnogórskim Centrum Kultury w 2014 r.
  • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Suszcu 2014 r.
  • Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach 2015 r.
  • Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej 2015 r.
  • Centrum KUltury „Arteria” w Ornontowicach 2016 r.
  • Dom Kultury Boguszowice 2016 r.

Wróć

0
Facebook