"Modele edukacji kulturowej nauczycieli - o praktyce badawczej angażującej środowisko oświaty"

[PROJEKT W REALIZACJI]

Projekt operatorkultury.pl to kompleksowe działanie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach realizowany w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach modułu badawczego, programowego dla “Bardzo Młodej Kultury”, w 2017 r. Instytut zaproponował diagnozę środowiska oświaty: „W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej – aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w przestrzenie edukacji formalnej”.

Cele badania to próba rekonstrukcji modeli aktywności nauczycieli w przedmiocie edukacji kulturowej, odkrycie działań tej grupy skutkujących sukcesem i identyfikacja barier, które musieli pokonać oraz specyfiki systemu edukacji w zakresie realizacji celów edukacji kulturowej, a także zozpoznanie uwarunkowań sprzyjającymi rozwijaniu edukacji kulturowej w systemie kształcenia formalnego.

Diagnozę zrealizowano metodą autobiograficzną często wykorzystywaną w badaniach pedagogicznych. Do współpracy zaproszono zróżnicowaną grupę nauczycieli z regionu województwa śląskiego zamawiając kilkunastostronnicową wypowiedź autobiograficzną, zgodną z instrukcją wskazującą na przemyślany i refleksyjny charakter wypowiedzi.

W badaniu udział wzięli udział nauczyciele praktykujący edukację kulturową, ci wskazani przez strategicznych partnerów Instytutu - Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne z Katowic, Częstochowy, Bielska-Białej i Rybnika oraz inni pedagodzy obecni w operatorkultury.pl

Za konceptualizacje badania, analizę zebranego materiału, wnioski końcowe i rekomendacje odpowiada zespół badawczy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach pod kierunkiem dr Agaty Cabały i dr Violetty Rodek - pracowników naukowych Wydziału Pedagogii i Psychologi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach posiadających doświadczenie badawcze w metodzie autobiograficznej.

Efektem badania są wnioski i rekomendacji dotyczące m.in.:  praktycznych wskazówek umożliwiających nauczycielom efektywną realizację edukacji kulturowej w obszarze kształcenia formalnego, pracy w środowisku międzysektorowym, propozycji dla uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli. Raport z badania ujawni wyjątkową perspektywę nauczyciela - edukatora kulturowego. Materiał to także informacja dla instytucji szkoleniowych i doradczych w zakresie edukacji kulturowej sektora kultury i oświaty. Badanie „W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej – aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w przestrzenie edukacji formalnej” uzupełnia dorobek programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 w obszarze zorientowanym na środowisko oświatowe, stanowi także innowacyjną, jakościowa praktykę badawczą wojewódzkiego operatora programu.

Wróć

0
Facebook