"Atom Kultury. Badanie pracowników domów, ośrodków i centrów kultury województwa śląskiego"

Celem projektu badawczego było zdiagnozowanie stanu domów, ośrodków i centrów kultury województwa śląskiego w następujących przestrzeniach: zarządzanie, finansowanie, partycypacja wewnętrzna i zewnętrzna w programowaniu działalności i ustalenie związków zachodzących pomiędzy tymi przestrzeniami. Było to badanie fokusowe pracowników merytorycznych, kierowników i dyrektorów samorządowych domów, ośrodków i centrów kultury, którzy wykazują się ponadprzeciętną wiedzą, kreatywnością i efektywnością w realizowaniu projektów kulturalnych oraz mają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania domu, ośrodka, centrum kultury, a także jego otoczenia.

tl_files/szkolenie audiodeskrypcja/ATOM/IMG_0469.JPG tl_files/szkolenie audiodeskrypcja/ATOM/IMG_0493.JPG

Pierwszy etap projektu Atom Kultury już za nami. Dwa dni pogłębionych wywiadów, pracy koncepcyjnej i warsztatowej: rozmowy o funkcji, zarządzaniu, programowaniu działalności, finansowaniu, a wiec o miejscu i otoczenia domów kultury. Praca w grupach, dyskusje i gry symulacyjne. Wszystko po to, by specjalnie dobrana i zróżnicowana grupa uczestników badania, za pomocą zaawansowanych narzędzi dostarczyła cennych informacji.

tl_files/szkolenie audiodeskrypcja/ATOM/IMG_0483.JPG tl_files/szkolenie audiodeskrypcja/ATOM/IMG_0481.JPG

To pierwszy taki fokus badawczy w województwie śląskim. Partnerzy merytoryczni działania z Mazowieckiego Centrum Kultury i Ssztuki i Fundacja Obserwatorium to specjaliści wspierający podobne projekty w innych częściach kraju. Naszym celem była pełna diagnoza domu, ośrodka, centrum kultury w województwie śląskim.

tl_files/szkolenie audiodeskrypcja/ATOM/IMG_0488.JPG

Kolejny krokiem było systematyzowanie i analizowanie ogromnej ilości danych: audio, video, ankiet i tekstów.

Wróć

0
Facebook