Publikujemy zestaw interesujących wyników badań, raportów i publikacji sektora kultury i sektora kreatywnego w aspektach: ekonomia, polityka kulturalna, przemysły kreatywne, sponsoring, instytucje kultury, społeczności lokalne, uczestnictwo w kulturze.

tl_files/fotki kk/banner 2013.jpg

 Youth Social Exclusion and Lessons from Youth Work

Broszura opisuje wyniki badań i ankiet dotyczących problemu wykluczenia społecznego młodzieży, przedstawia też pomysły, w jaki sposób praca z młodzieżą może pomóc w ograniczeniu tego zjawiska. W publikacji znaleźć można szczegółowe dane na temat zjawiska oraz przykłady pozytywnych inicjatyw w zakresie pracy z młodzieżą, których efektem było ograniczenie problemu marginalizacji.

tl_files/fotki kk/12.jpg

 Raport "Creativity, Culture & the City: A question of interconnection"

Publikacja starająca się znaleźć odpowiedź na pytanie "co łączy kreatywność, kulturę i miasto?". Charles Landry stara się na nie odpowiedzieć wskazując innowacyjność jako największy atut 6 wymienionych w raporcie metropolii - Bilbao, Liverpool-u, Lille, Zagłębia Ruhry, Bolonii i Krakowa.

 Raport "Local Cultural Policy Handbook - Steps, Tools and Case"

Bardzo praktyczne wydawnictwo pokazujące doświadczenia z wdrażania lokalnych programów kulturalnych w Turcji oraz zastosowaną podczas tych procesów metodologię.

 

tl_files/fotki kk/11.jpg

 Raport "Private investment in culture 2009/2010"

Publikacja Arts&Business dotycząca finansowania kultury ze środków prywatnych w Wielkiej Brytanii w latach 2009/2010.

 Kulturalna Unia Europejska. Program Kultura  pod lupą.

Program Kultura, funkcjonujący od roku 2000 (jego obecna edycja trwa od 2007 do 2013 roku), jest podstawowym narzędziem działań Unii Europejskiej w kierunku rozwijania międzynarodowej współpracy w dziedzinie kultury, pielęgnowania różnorodności europejskiego dziedzictwa i budowania mostów pomiędzy kulturami.

 Raport "Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania"

Wydawnictwo mapujące przemysły kreatywne w krajach nadbałtyckich - Estonii, Łotwie i Litwie.

 Raport "Supporting the Arts in Spinning Times"

Raport przedstawiający modele finansowania kultury w Europie, Azji i Australii oraz próba wypracowania rozwiązań, które będą w stanie zapewnić funkcjonowanie sektorowi kultury w czasach recesji.

 Raport "The Impact of Culture on Creativity"

Publikacja opracowana przez belgijską jednostkę badawczo-rozwojową KEA na zlecenie Komisji Europejskiej. Pierwsze tak kompleksowe badanie dotyczące wpływu sektora kultury i przemysłów kreatywnych na gospodarkę europejską.

0
Facebook