Zestawienie dotyczące finansowania Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego  w Polsce. Zestawienie obejmuje lata 2000 - 2010. 

Zestawienie Finansowania Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Polsce w latach 2000-2010 by obserwatorium

Wróć

0
Facebook