"Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze" - raport z projektu badawczego.

Projekt realizowany przy współpracy z pracownikami naukowymi Zakładu Edukacji Kulturalnej Instytutu Nauk o Edukacji w Cieszynie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSea. Celem naszego projektu było stworzenie możliwie pełnej diagnozy stanu kompetencji kadr realizujących edukację kulturalną w publicznych instytucjach kulturalnych  i oświatowych województwa śląskiego. Efektem projektu jest raport, którego treści pozwalają m.in. rozpoznać kompetencje i potrzeby realizatorów edukacji kulturalnej w województwa śląskiego, oraz materiał mogący służyć określeniu współczesnego programu kształcenia kadr.

Wróć

0
Facebook