Ko-operacja kulturowo-edukacyjna. "Chcieć to móc!"

Zapraszamy do zapoznania się publikacją podsumowującą najistotniejsze wątki współpracy sektorów edukacji i kultury na rzecz edukacji kulturowej skierowanej do dzieci i młodzieży w projekcie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach - operatorkultury.pl. Podejmowane zagadnienia to: edukacja kulturowa w edukacji formalnej, bezpieczeństwo dzieci w realizacji edukacji kulturowej, współpraca z samorządem na rzecz edukacji kulturowej oraz dobre praktyki. Publikacja powstała dzięki programowi "Bardzo Młoda Kultura 2016-2018" organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Bardzo Młoda Kultura to ogólnopolski, wieloletni program wsparcia edukacji kulturowej realizowanej we współpracy sektorów kultury i edukacji.

szczegóły

"Diagnoza procesu podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, ośrodkach i centrach kultury" - raport.

Projekt ma na celu określenie jakiego rodzaju wysiłki o charakterze formalnym i pozaformalnym przyczyniają się do realnego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a jakie rozmijają z potrzebami i wyzwaniami edukacji kulturalnej, jak i oczekiwaniami samych edukatorów kulturalnych. Badanie przyjmuje za cel poznanie ścieżek podnoszenia kwalifikacji i kompetencji realizatorów edukacji kulturalnej, poznanie ich opinii o przebytych formach doskonalenia zawodowego oraz ich użyteczności. Projekt jest inicjatywą dwuletnią, realizowaną w latach 2014 oraz 2015. Dofinansowaną przez MKiDN.

szczegóły

Etnograficzny projekt badawczy „Tropem Kolberga…”

„Tropem Kolberga…” etnograficzny projekt badawczy realizowany na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, którego celem jest zanotowanie, udokumentowanie i utrwalenie istniejących do chwili obecnej elementów architektury tradycyjnej (murowanej i drewnianej) obecnej na badanym obszarze oraz udokumentowanie i utrwalenie istniejących do chwili obecnej elementów tradycyjnej obrzędowości dorocznej i rodzinnej z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Realizacja projektu przewidziana jest na cały rok 2014. Projekt dofinansowany przez MKiDN.

szczegóły

"Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze" - raport z projektu badawczego.

Celem naszego projektu jest stworzenie możliwie pełnej diagnozy stanu kompetencji kadr realizujących edukację kulturalną w publicznych instytucjach kulturalnych  i oświatowych województwa śląskiego.

szczegóły

„Świat wokół nas. Tradycje i obrzędy województwa śląskiego”

Album etnograficzny dokumentujący doroczną obrzędowość w regionie.

szczegóły

Przewodnik "OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY 2012"

Nasz przewodnik skierowany jest do środowisk kulturalnych - zarówno twórców jak i tych, którzy pomagają realizować ich pomysły. Ma pomóc w wypełniani Oferty, unikaniu najczęściej popełnianych błędów. Pamiętaj, że juror oceniał będzie atuty Twojego pomysłu i szanse na jego realizację. Od Ciebie zależy, czy znajdzie wystarczające informacje. Przewodnik będzie Cię prowadził krok po kroku po zawiłościach Oferty. Powodzenia!

szczegóły

Raport "Twórca a polityka kulturalna samorządów w województwie śląskim"

Celem projektu to eksploracja przestrzeni koegzystencji twórców indywidualnych i jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w kontekście dystrybucji środków publicznych, w tym usług dla sektora kultury i kreatywnego. Zapraszamy do zapoznania sie z pełną treścią raportu.

szczegóły

Raport wskaźnikowy sektora kultury województwa śląskiego

Tabela prezentuje ilościowe dane w oparciu o wskaźniki sektora kultury województwa śląskiego.

szczegóły

Zestawienie dotyczące finansowania Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Polsce

0
Facebook