tl_files/fotki kk/pog.jpg

Pogotowie Kulturalne
pierwsza pomoc w sektorze kultury

Pogotowie to bezpłatna pomoc dla wszystkich aktywnych w sektorze kultury. Oferuje wsparcie dla twórców indywidualnych, organizacji pozarządowych, instytucji oraz środowiska akademickiego. Wnikliwie bada analizuje potrzeby i problemy, aby znaleźć skuteczne rozwiązania. Pogotowie prowadzi Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Pogotowie ma receptę w postaci kompleksowej i na bieżąco aktualizowanej bazy grantów, stypendiów i konkursów. Dają one szanse na zrealizowanie projektów kulturalnych.

Indywidualne wsparcie realizowane jest poprzez konsultacje projektowe. Specjaliści Pogotowia pomogą w poprawnym aplikowaniu do wybranych grantów. Ich cenne porady z pewnością będą lekarstwem na błędy w zawiłych formularzach i dokumentach aplikacyjnych.

Pogotowie umożliwia zasięgnięcie konsultacji prawnych u doświadczonych prawników Kancelarii Prawnych ARTPROWOKANDA, specjalizujących się w zagadnieniach sektora kultury oraz praw autorskich.

 

  • granty i stypendia

Zdajemy sobie sprawę, że finansowanie kultury w przypadku większości podmiotów kultury jest niewystarczające. Dlatego też będziemy na bieżąco analizować znane nam fundusze i organizacje wspierające działalność kulturalną. Naszym celem jest przekazywanie aktualnych informacji o ogłaszanych konkursach, naborach. Interesuje nas zarówno wsparcie instytucjonalne jak również indywidualne (stypendia).

  • szkolenia/warsztaty
Aktualna oferta szkoleniowa Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, naszych partnerów oraz innych podmiotów.
  • konsultacje projektowe

Pomimo postępującej świadomości i wiedzy dotyczącej poprawnego formułowania wniosków aplikacyjnych związanych z uzyskaniem wsparcia finansowanego na projekty kulturalne zauważalna jest nadal potrzeba przeprowadzania konsultacji projektowych w celu wyeliminowania pojawiających się nich błędów. Konsultacje, które oferujemy są całkowicie bezpłatne. Skierowane są przede wszystkim dla osób rozpoczynających przygodę z funduszami wspierającymi działalność kulturalną, ale również dla osób, które posiadają pewne doświadczenia w tym temacie, ale nie mają całkowitej pewności co do informacji zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym.

  • porady prawne
Niejednokrotnie  w praktycznych aspektach związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej spotykamy się z sytuacjami, w których  pojawiają się problemy z interpretacją przepisów prawa. Poczynając od podstawowej ustawy określającej sposób prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez przepisy związane z finansami publicznymi a kończąc na zamówieniach publicznych.  Dlatego chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem zdobytym na przestrzeni lat. Porady mają służyć przede wszystkim osobom zarządzającym podmiotami kultury w poprawnej interpretacji przepisów prawa. Jednakże informacja przekazywania przez pogotowie nie może być traktowana jako ekspertyza i nie będzie oficjalnym stanowiskiem ROK Katowice. Ponadto sformułowana ocena przepisów prawa nie może stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń wobec ROK Katowice. Porady prawne są całkowicie bezpłatne. Co istotne – muszą one mieć oczywisty związek problemami pojawiającymi się w działalności kulturalnej. 

 

Dyżur Pogotowia Kulturalnego prowadzi 
Regionalne Obserwatorium Kultury
Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice

Wybierz dowolną formę kontaktu:

tel: 32 2017 770
email: regionalneobserwatoriumkultury@gmail.com

 

Pobierz Logo - Pogotowie Kulturalne

 

Pogotowie Kulturalne – bez izolatek i terapii szokowej. Skuteczna kuracja dla sektora kultury.

www.pogotowiekulturalne.pl

0
Facebook