wiedza

Publikujemy zestaw interesujących wyników badań, raportów i publikacji sektora kultury i sektora kreatywnego w aspektach: ekonomia, polityka kulturalna, przemysły kreatywne, sponsoring, instytucje kultury, społeczności lokalne, uczestnictwo w kulturze.

 Raporty o stanie kultury województwa śląskiego

 Stały raport wskaźnikowy sektora kultury w województwie śląskim

Raport wskaźnikowy sektora kultury w województwie śląskim 2000-2012 by obserwatorium

tl_files/fotki kk/krop.jpg Twórca a polityka kulturalna samorządów w województwie śląskim

Raport z badania "Twórca a polityka kulturalna samorządów w Województwie Śląskim" w pigułce.

Materiał zawiera rys istotnych kwestii omawianych szeroko w raporcie z badania "Twórca a polityka kulturalna samorządów w Województwie Śląskim"

Twórca a polityka kulturalna samorządów w województwie śląskim - RAPORT
0
Facebook