Jubileusz 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce!

Z inicjatywy Forum Dyrektorów Teatrów Województw Śląskiego, w Teatrze Rozrywki odbyła się sesja z udziałem dyrektorów wszystkich publicznych teatrów województwa śląskiego. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie publicznego mecenatu nad kulturą w Polsce, poprzez wspieranie działań o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym, popularyzacyjnym i wydawniczym, korespondujących z tradycją i osiągnięciami polskiego teatru oraz poszerzających jego oddziaływanie. Jaka jest dzisiaj rola teatru, jakim wyzwaniom przyszło mu sprostać, co może oferować, jaka jest jego kondycja w naszym regionie? 

Więcej relacji z wydarzenia tutaj...

Wizyta zespołu Obserwatorium w Hiszpanii w ramach programu Grundtvig w 2014 r.

Zarejstrowana kamerą Regionalnego Obserwatorium Kultury debata: Czy już istnieje literatura śląska? Podczas Targów Książki w Katowicach 2013.

Uczestnicy dyskusji przybliżą stan prac nad budżetami Unii na lata 2014-20 oraz odpowiedzą na najbardziej nurtujące samorządowców i mieszkańców regionu pytania o wielkość i przeznaczenie nowych środków unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Śląskiego.

Poniżej wyprodukowane wspólnie z TVP o.Katowice felietony filmowe ukazujące stan kultury regionu, poziom świadomości mieszkańców ale i organizatorów.

Design a jakość życia

Architektura wczoraj i dziś

Edukacja dla kultury

Rola twórcy w społeczeństwie

Czy na kulturze można zarobić

"Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze" - konferencja podsumowująca projekt badawczy. Projekt realizowany przy współpracy z pracownikami naukowymi Zakładu Edukacji Kulturalnej Instytutu Nauk o Edukacji w Cieszynie, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSea.

Konferencja "Twórca a polityka kulturalna samorządów w województwie śląskim". Celem projektu była eksploracja przestrzeni koegzystencji twórców indywidualnych i jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego w kontekście dystrybucji środków publicznych, w tym usług dla sektora kultury i kreatywnego. Zapraszamy do zapoznania sie z pełną treścią raportu.

 

0
Facebook