"Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji w domach, centrach i ośrodkach kultury"
projekt badawczy realizowany w latach 2014 oraz 2015 przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
RAPORT pobierz.pdf
Oprojekcie
Okompetencjach
Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach
www.regionalneobserwatoriumkultury.pl
LogoMKiN
"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"
LogoSlaskie
LogoROK
LogoObserwatorium