X

Podstawowe cele Regionalnego Obserwatorium Kultury to: 

 • inicjowanie i realizowanie projektów badawczych sektora kultury i sektora kreatywnego województwa śląskiego oraz zapewnienie dostępu do danych i analiza sektora kultury poprzez prezentowanie wyników badań realizowanych przez podmioty: samorządowe, rządowe i pozarządowe z kraju oraz Europy;
 • poszukiwanie odpowiedzi na pytania, upowszechnianie specjalistycznych danych – wszystko by zyskać jak najszerszą perspektywę poznawczą dla rozwiązań w sektorze kultury;
 • prowadzenie stałego monitoringu polityki kulturalnej różnych szczebli. Prezentacja dokumentów strategicznych i aktów kształtujących otoczenie prawne sektora kultury;
 • oferowanie profesjonalnego doradztwa projektowego - konsultacje są całkowicie bezpłatne, skierowane  do osób rozpoczynających przygodę z funduszami wspierającymi działalność kulturalną oraz tych posiadających doświadczenia w zakresie pozyskiwania środków;
 • organizacja debat, spotkań, seminariów, szkoleń również on-line. 

 

Beneficjenci i interesariusze działań Regionalnego Obserwatorium Kultury to: 

instytucje kultury, organizacje pozarządowe, twórcy indywidualni, środowisko akademickie, artystyczne grupy nieformalne, jednostki samorządu terytorialnego, konsumenci kultury.  

 

Utożsamiamy się z celami zaproponowanymi przez Obserwatorium Kultury funkcjonujące przy Narodowym Centrum Kultury: 

 • współtworzenie wskaźników umożliwiających interpretację stanu kultury w Polsce;
 • zbieranie, analiza, interpretowanie i przetwarzanie wyników badań i danych lokalnych;
 • tworzenie lokalnych i ogólnopolskich baz danych;
 • identyfikowanie potrzeb w zakresie badań na poziomie lokalnym i ogólnopolskim;
 • wprowadzanie do sieci współpracy nowych idei i pomysłów;
 • inicjowanie i wspólna realizacja regionalnych lub ogólnopolskich badań dotyczących kultury przede wszystkim wypełniających braki na mapie wiedzy o kulturze polskiej.
0
Facebook