nasze projekty

 

Inicjowanie i realizowanie projektów badawczych sektora kultury i sektora kreatywnego województwa śląskiego oraz zapewnienie dostępu do  danych i  analiza sektora kultury to nasze główne cele. 

Poprzez realizowane projekty stwarzamy bazę refleksji nad kulturą regionu. Obserwacja żywej kultury umożliwia kontakt z JST województwa śląskiego, organizacjami pozarządowymi, niezależne analizy i opinie. 

Organizujemy również debaty, spotkania, seminaria. Odbiorcy naszych projektów to: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, twórcy indywidualni, środowisko akademickie, artystyczne grupy nieformalne, jednostki samorzadu terytorialnego, konsumenci kultury. 

0
Facebook