XII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego w Chorzowskim Centrum Kultury!

11 / 05 / 2017

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach i Chorzowskie Centrum Kultury zapraszają na XII Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego "Kino za Rogiem – kino dla przyjaciół"! Spotkanie odbędzie się już 16.05.2017 Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3 Chorzów.

Kino za Rogiem to inicjatywa, która pomaga zbudować sieć małych kin, tworzącą wspólnotę odczuwania magii kina. Dzięki niskim kosztom obsługi i utrzymania, ale i wysokiej jakości obrazu i dźwięku, to doskonały pomysł na to, by zaspokoić potrzeby kulturowe lokalnych społeczności.

Chcąc badać żywe do dziś zwyczaje i obrzędowość praktykowaną na terenie historycznej ziemi górnośląskiej, zachęcamy do współtworzenia razem z nami Mapy obrzędowej Górnego Śląska! Jeśli jesteś w posiadaniu archiwalnych lub współczesnych fotografii, nagrań, zgłoś się do Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Więcej szczegółów podczas spotkania.

Organizator: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

Gospodarz: Chorzowskie Centrum Kultury

Program:

10:00 – 11:00 REJESTRACJA, ROZMOWY KULUAROWE PRZY KAWIE I HERBACIE

11:00 – 11:15 PRZYWITANIE GOŚCI / Tomasz Ignalski – Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury 

11:15 – 11:40 ŻYWA ETNOGRAFIA - twórz wspólnie z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach Mapę obrzędową Górnego Śląska” / Aleksander Lysko - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

11:40 – 12:00 IDEA SIECI Kino za Rogiem / Grzegorz Molewski – Kino za Rogiem 

12:00 – 12:25 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI KINA ZA ROGIEM W CHORZOWIE / Tomasz Ignalski oraz animator kina, Chorzowskie Centrum Kultury

12:25 – 13:05 WYŚWIETLENIE MATERIAŁÓW FILMOWYCH – Prezentacja możliwości technicznych kina 

13:05 – 13:45 PRZERWA KAWOWA 

13:45 – 14:30 JAK STWORZYĆ I PROWADZIĆ KINO KzR / Grzegorz Molewski – Kino za Rogiem 

14:30 – 15:00 ROZMOWY KULUAROWE I ZWIEDZANIE CHORZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

* Zgodnie z postulatami Forum, zachęcamy abyście zaangażowali do uczestnictwa osobę reprezentującą Wasze środowisko pracy. Liczymy na Waszą obecność!

** Prosimy również o wskazanie osób, wraz z kontaktem (adres e-mail), które moglibyśmy, poprzez zaproszenie, zachęcić do uczestnictwa we wspólnej inicjatywie!

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach poprzez Regionalne Obserwatorium Kultury pełni rolę sekretariatu Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego. Troszczymy się o dobry klimat, przepływ informacji i koordynację spotkań, które będą odbywały się wedle aktywności i zapotrzebowania członków grupy inicjatywnej. Nasze priorytety to wymiana dobrych praktyk, integracja środowiska i edukacja. Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego to kontynuacja dotychczasowych inicjatyw konsolidujących środowisko animatorów kultury w naszym regionie. 

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja, decyduje kolejność zgłoszeń, o uczestnictwie będziemy Państwa informować drogą mailową do 14 maja 2017 roku.

Dodatkowe informacje dostępne są pod:

tel.: 32 2017 770

e-mail: mrosol@rik.katowice.pl

Wróć

0
Facebook