XI Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego w Cieszynie!

02 / 01 / 2017

Organizatorami Forum są: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, Cieszyn, ul. Bielska 62.

Harmonogram XI Forum Animatorów Województwa Śląskiego:

9.30 – Rejestracja uczestników

10.30 – Otwarcie forum

10.40 – Przedstawienie dotychczasowej działalności „Kuźni animatorów” dr hab. Bogusław Dziadzia

Warsztat animacyjny I. roku Animacji Społeczno-Kulturalnej

11.45 – Przerwa

12.00 – „Kaszubskie Drogi/Kaszebscze Stegne" - Wystawa podsumowująca obóz twórczy II roku ASKiEK. Projekt realizowany przy współpracy z Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach. Opowiadać będą Sonia Szymala i Beata Krzyształa

13.00 – Debata wraz z dyskusją „Animacja społeczno kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży” uczestnicy: studenci, m.in.: Konrad Flis, Paulina Michalska 
moderator: Aleksander Lysko - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

13.30 – Przerwa

13.45 – Prezentacja publikacji Regionalnego Instytutu Kultury: Ko-operacja kulturowo-edukacyjna. „Chcieć to móc!”, narzędziownika Edukacji kulturowej w edukacji formalnej oraz platformach samorządowych. Maciej Zygmunt - Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
+
Warsztat animacyjny III. roku Animacji Społeczno-Kulturalnej

14.30 Zamknięcie forum.

Aby zgłosić się do uczestnictwa w Forum prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

* Zgodnie z postulatami Forum, zachęcamy abyście zaangażowali do uczestnictwa osobę reprezentującą Wasze środowisko pracy. Liczymy na Waszą obecność!
** Prosimy również o wskazanie osób, wraz z kontaktem (adres e-mail), które moglibyśmy, poprzez zaproszenie, zachęcić do uczestnictwa we wspólnej inicjatywie!

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach poprzez Regionalne Obserwatorium Kultury pełni rolę sekretariatu Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego. Troszczymy się o dobry klimat, przepływ informacji i koordynację spotkań, które będą odbywały się wedle aktywności i zapotrzebowania członków grupy inicjatywnej. Nasze priorytety to wymiana dobrych praktyk, integracja środowiska i edukacja. Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego to kontynuacja dotychczasowych inicjatyw konsolidujących środowisko animatorów kultury w naszym regionie.

Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne, obowiązuje rejestracja, decyduje kolejność zgłoszeń, o uczestnictwie będziemy Państwa informować drogą mailową do 16 stycznia 2017 roku.

Dodatkowe informacje:

Aleksander Lysko | Regionalne Obserwatorium Kultury

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach 
Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego 
ul. PCK 19 | 40-057 Katowice 
+48 32 2017 770

alysko@rik.katowice.pl 
www.rik.katowice.pl | www.regionalneobserwatoriumkultury.pl 

Śląskie. Pozytywna energia

Wróć

0
Facebook