W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej. Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w przestrzeni edukacji formalnej. Raport.

23 / 03 / 2018

Przedkładamy Państwu publikację badawczą Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach pn. W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej. Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w przestrzeni edukacji formalnej. Raport jest rezultatem procesu diagnostycznego w projekcie operatorkultury.pl realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”. Książka ta kontynuuje, zainicjowane przez Instytut w 2012 roku, działania na rzecz synergicznego wykorzystania potencjałów szkół i instytucji kultury w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży.

Publikacja jest efektem badań zrealizowanych w 2017 roku we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego i przy wsparciu Regionalnych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach oraz Rybniku. Zaangażowaliśmy zróżnicowaną grupę nauczycieli z całego regionu skutecznie realizujących edukację kulturową i poprosiliśmy ich o napisanie refleksyjnej wypowiedzi autobiograficznej. Efektem analiz napisanych prac jest próba odtworzenia modeli aktywności, identyfikacji tego co decyduje o sukcesie ich działań, określenie barier i rozpoznanie uwarunkowań sprzyjających rozwijaniu edukacji kulturowej.

Wnioski z badań to źródło wiedzy dla organizacji szkoleniowych i doradczych. To też konkretne wskazówki umożliwiające tworzenie nauczycielom i wraz z nauczycielami efektywnych działań edukacyjnych dotyczące kultury. Jest to również apel o korektę uniwersyteckich programów kształcenia nauczycieli tak, by silniej uwzględniały edukację kulturową.

PUBLIKACJA

Wróć

0
Facebook