VII Ogólnopolska Giełda Projektów - nabór projektów! Zgłoś się do 9 lipca 2017 r.

24 / 05 / 2017

Rozpoczął się nabór projektów do VII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest "ANIMACJA + WODA". Termin naboru to 22 maj - 9 lipcacze 2017 roku. Wybranych zostanie 20 najlepszych projektów, których reprezentanci wezmą udział w szkoleniu z wystąpień publicznych i będą mieli szansę zaprezentowania się przed ogólnopolską publicznością!

Więcej informacji o samym motywie przewodnim znajduje się na stronie organizatora - Narodowego Centrum Kultury.

Jeśli Twój projekt podejmuje przynajmniej jeden z poniższych obszarów, zgłoś się! (źródło: www.NCK.pl)

1. Wykorzystanie wody i obszarów nadwodnych jako miejsca działań kulturalnych

(np.: tematyczne, edukacyjne spływy; projekty artystyczne czy animacyjne, które działy się na barkach, statkach, wyspach)

2. Odkrywanie i popularyzowanie historii i kultury polskich obszarów wodnych

(np.: projekty związane z odkrywaniem i popularyzacją etnograficznych i historycznych walorów terenów nadwodnych, dotykające antropologii codzienności, życia nad rzeką/jeziorem/morzem) 

3. Podtrzymywanie tradycji zawodów i rzemieślników (np. rybaków, szkutników, flisaków, włóczków, żeglarzy, marynarzy) związanych z wodą

(np.: projekty związane z popularyzacją dziedzictwa zawodów, także ginących, charakterystycznych dla terenów nadwodnych)

4. Rozwijanie twórczości artystycznej opartej o tematykę wodną

(np. projekty związane ze sztuką dotykające tematyki wodnej, inspirowane rzekami/jeziorami i ich kulturotwórczą rolą – plenery malarskie, fotograficzne itd.)

5. Odkrywanie i popularyzowanie lokalnego, regionalnego oraz narodowego dziedzictwa

(np. projekty dotykające lokalnych wierzeń, zwyczajów, zabytków terenów, na które wpływ miało położenie nad wodą)

6. Popularyzacja wiedzy o historii architektury i urbanistyki obszarów nadwodnych

(np. projekty popularyzujące wiedzę o charakterystycznej dla terenów nadwodnych architekturze, dotykające np. założeń architektonicznych miast, na które wpływ miało położenie nad rzeką czy morzem, stylów czy nurtów w architekturze dopasowanych do charakteru miejsca – np. letniska)

7. Popularyzacja i odkrywanie polskiego nadwodnego krajobrazu kulturowego 

(np. projekty inspirowane dziedzictwem naturalnym i jego wpływem na krajobraz kulturowy, uwzględniające walory przyrodnicze terenów nadwodnych; działania ekologiczne powiązane z działaniami animacyjnymi)

8. Wykorzystanie i tworzenie małej architektury wodnej w miastach

(np. tworzenie małej architektury wodnej i związane z nią działania edukacyjne, jak np. projekt „Dotleniacz”)

9. Działania poruszające temat wody i łączące naukę i sztukę

( np. wystawy i działania edukacyjne dotyczące roli wody w społeczeństwie, prezentujące również perspektywę naukową)

 

Zapoznaj się z REGULAMINEM

Zgłoś się poprzez FORMULARZ INTERNETOWY

 

Wyniki naboru już na początku sierpnia.

Wróć

0
Facebook