www.tropemkolberga.pl

06 / 11 / 2014

"Tropem Kolberga..." dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 

Więcej informacji na stronie www.tropemkolberga.pl

Wróć

0
Facebook