Sztuka współczesna a młodzi ludzie z rejonu Śląska - raport badawczy Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej

08 / 01 / 2016

Zapraszamy do zapoznania się z raportem badawczym Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej z projektu naukowo-badawczego "Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury". Projekt był realizowany w 2015 roku przy współfinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach było oficjalnym partnerem projektu.

Założenia projektu: (źródło: Strona Projektu)

"Zadaniem projektu jest zdiagnozowanie warunków odbioru sztuki wizualnej przez młodzież gimnazjalną. Nowatorski charakter przedsięwzięcia polega na podjęciu próby zbadania kompetencji młodzieży za pomocą narzędzi naukowych w odniesieniu do sytuacji bezpośredniego odbioru sztuki najnowszej (warsztaty twórcze nawiązujące do wybranych  prac artystów wizualnych). Sprawdzone zostaną również kompetencje edukatorów prowadzących działania twórcze (w ramach systemu szkoleń oraz autorskich działań edukacyjno-animacyjnych, które włączone zostaną do założeń metodologicznych badań). W ramach projektu odbywać się będą cykliczne wystawy sztuki najnowszej przygotowane we współpracy z Instytucją Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris, warsztaty twórcze oraz szkolenia dla animatorów. Celem projektu jest wypracowanie nowych metod działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz budowanie sieci współpracy regionalnych instytucji w obrębie polityki kulturalnej regionu poprzez upowszechnienie wyników badań."

 

Aby dowiedzieć się więcej o samym projekcie zapraszamy na jego oficjalną stronę internetową: http://domoswiatowybs.tumblr.com

Regionalne Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury za pośrednictwem jego koordynatora - Macieja Zygmunta - miało zaszczyt być gościem panelu eksperckiego realizowanego w trakcie wydarzenia podsumowującego cały projekt. Więcej o tym można przeczytać tutaj!

 

Sam raport badawczy jest dostępny w internecie: klik!

Wróć

0
Facebook