Sosnowiecki Program Wspierania Inicjatyw Kulturalnych - IV edycja

09 / 01 / 2017

Wnioski oceniać będzie komisja. Pod uwagę będą brane walory kulturalne przedsięwzięcia oraz jego znaczenie dla społeczności lokalnej, oryginalność i kreatywność inicjatywy kulturalnej.

Wsparcie nie będzie wiązało się z bezpośrednim przekazaniem pieniędzy wybranej przez komisję osobie – wybrane projekty/pomysły będą realizowane we współorganizacji z MDK "Kazimierz".

Pomiędzy organizatorem programu (czyli MDK "Kazimierz") a wnioskującym będzie zawierana umowa cywilnoprawna, tj. odpowiednio w przedmiocie współorganizacji lub współpracy przy realizacji przedsięwzięcia kulturalnego. Każda umowa będzie szczegółowo określać zobowiązania stron w zakresie przeprowadzenia przedsięwzięcia kulturalnego.

Termin składania wniosków - 27 stycznia 2017 r. godz. 15:00

Termin realizacji przedsięwzięcia - 31 marzec 2017 r. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać wydłużony.

http://www.mdk-kazimierz.pl/inf.php?t=aktn&pol=517

 

Wróć

0
Facebook