Sektor kultury a perspektywa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

06 / 09 / 2016

Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem Studia Ekonomiczne nr 256/16 – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który w całości poświęcony został zagadnieniom z przestrzeni sektora kultury. Artykuły zawarte w publikacji są istotnym ogniwem zdobywania i uzupełniania swojej wiedzy i kompetencji dla wszystkich zainteresowanych działalnością kulturalną.

Aleksandra Nocoń Źródła finansowania jednostek kultury

Beata Reformat Funkcje i znaczenie menedżerów w zarządzaniu jednostkami kultury w dobie kryzysu gospodarczego

Wojciech Witkowski Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach kultury – wybrane aspekty

Tomasz Ingram Zarządzanie talentami w kulturze i sztuce

Anna Kwiecień Klaster jako źródło zwiększenia efektywności działania jednostek kultury

Agnieszka Ślusarczyk Determinanty skutecznego zarządzania projektami kultury

Krystyna Iwińska-Knop, Kamila Szymańska Zmiany w zakresie zarządzania wartością dla klienta na rynku kultury niszowej na przykładzie polskich kin studyjnych

Wróć

0
Facebook