Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach przekształcił się w Regionalny Instytut Kultury w Katowicach!

01 / 06 / 2016

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, w ramach którego funkcjonuje Regionalne Obserwatorium Kultury, połączył się ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego, tworząc nową instytucję kultury – Regionalny Instytut Kultury w Katowicach! Przekształcenie nastąpiło 1 czerwca 2016 roku. 

Do zadań Instytutu będzie należało m.in. prowadzenie prac badawczych, projektowych, sporządzanie dokumentacji konserwatorskich, tworzenie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej, edukacja kulturowa, organizowanie doskonalenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, promocja kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu, a także prowadzenie działalności wydawniczej.

Dzięki połączeniu Regionalny Instytut Kultury w Katowicach będzie mógł efektywnie realizować swoją misję.

 

Wróć

0
Facebook