Współrealizujemy badania w projekcie "Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce"

23 / 08 / 2015

Projekt badawczy ma charakter ewaluacji i metaanalizy programu statystyki publicznej w dziedzinie kultury. Badania dotyczą metod opisu działalności instytucji i organizacji kultury w Polsce. Pierwszym elementem projektu, zrealizowanym w 2014 roku, było przeprowadzenie debaty eksperckiej dotyczącej zakresu i celów gromadzenia danych o systemie instytucji kultury w Polsce.

Wyniki debaty zostały wykorzystane do przygotowania badań pilotażowych poświęconych nowej metodzie gromadzenia danych o instytucjach kultury i innych podmiotach prowadzących działalność kulturalną w Polsce. Finalnie przedstawimy raport zawierający zestaw rekomendacji dot. reorganizacji systemu gromadzenia danych o instytucjach kultury w Polsce, w szczególności w zakresie monitorowania usług publicznych w dziedzinie kultury oraz opisu działalności realizowanej przez instytucje kultury.

Projekt realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach. Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Moduł pierwszy - debata ekspercka - zrealizowany
Moduł drugi - pilotaż nowego narzędzia - w realizacji
Raport, narzędzie i bazy danych zostaną udostępnione w grudniu 2015 roku.

 

Wróć

0
Facebook