Polskie miasta zostały ocenione! Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej – ranking.

08 / 08 / 2017

DNA Miasta, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego są autorami zestawienia kreatorów rozwoju kultury miejskiej. 100 polskich miast ocenionych zostało biorąc pod uwagę kluczowe dla badaczy dane liczbowe dotyczące poniższych obszarów polityki kulturalnej:

  • Dostępność do kultury/uczestnictwo w kulturze i działalność miejskich instytucji kultury
  • Otoczenie formalno-prawne działalności kulturalnej  i finansowanie/zasoby kultury
  • Działalność pozainstytucjonalna (organizacji społecznych)

Pierwsze miejsce w rankingu zajął Sopot, drugie przypadło Koszalinowi, a podium zamknął Poznań. Na miejscu piątym znalazły się Katowice i jest to jedyne miasto w pierwszej dziesiątce z obszaru Województwa Śląskiego.

Wysiłki badaczy pozwoliły zbudować Wskaźnik Sprzyjania Kulturze – zachęcamy do zapoznania się z nim oraz z metodologią jego obliczania na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury!

Źródło: http://www.nck.pl/baza-badan/319157-ranking-kreatorzy-rozwoju-kultury-miejskiej/

Autor: DNA Miasta, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego

 

Wróć

0
Facebook