operatorkultury.pl - publikacja podsumowująca współpracę kultury i oświaty dla edukacji kulturowej w 2016 roku

20 / 01 / 2017

Zapraszamy do zapoznania się publikacją podsumowującą najistotniejsze wątki współpracy sektorów edukacji i kultury na rzecz edukacji kulturowej skierowanej do dzieci i młodzieży w projekcie operatorkultury.pl. Dokument to synteza działań badawczych i praktycznych. Z jednej strony analizuje podstawę programową pod kątem możliwości realizacji w jej ramach edukacji kulturowej przy uwzględnieniu kluczowych kwestii bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Ponadto wskazuje przestrzenie, w ramach których możliwa jest praca z samorządem - organizatorem formalnym i finansowym sektorów kultury i edukacji na poziomie lokalnym. Ostatecznie prezentuje też dobre praktyki projektów, które dofinansowane zostały w programie regrantingowym w 2016 roku.

W 2017 roku ponownie zaprosimy animatorów i nauczycieli do wypracowania ciekawych koncepcji międzysektorowej edukacji kulturowej, dlatego już teraz zachęcamy do zapoznania się z ideą programu zawartą w publikacji!

Projekt operatorkultury.pl to realizacja ogólnopolskiego programu "Bardzo Młoda Kultura 2016-2018" w województwie śląskim. Program organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury i ma na celu program wsparcie edukacji kulturowej realizowanej we współpracy sektorów kultury i edukacji.

 

PUBLIKACJA

www.operatorkultury.pl

www.rik.katowice.pl

Wróć

0
Facebook