"Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki"

30 / 12 / 2016

Konferencja podsumowująca Program „Bardzo Młoda Kultura” w województwie śląskim w roku 2016 r.

Konferencja odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym WOM w Częstochowie, zgromadziła ponad 80 osób, wśród nich znaleźli się nauczyciele, animatorzy i edukatorzy kultury. Interesującym elementem konferencji była debata: „Styk Edukacji i Kultury” - o metodach i sposobach zbliżania działań nauczycieli i animatorów w kształceniu dzieci i młodzieży oraz prezentacje zwycięskich w procesie regrantingowym projektów.

Zapraszamy do śledzenia www.operatorkultury.pl oraz www.rik.katowice.pl

Kolejne działania: diagnostyczno-sieciujące, warsztatowo-edukacyjne oraz regrantingowe w 2017 r.

Wróć

0
Facebook