"Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki." Konferencja podsumowująca Program „Bardzo Młoda Kultura” w województwie śląskim w roku 2016

15 / 11 / 2016

Henryk Mercik Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Adam Pastuch p.o. Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
Katarzyna Wilk Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie

mają zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą
Program „Bardzo Młoda Kultura” w województwie śląskim w roku 2016:

"Nowa Edukacja Kulturowa. Na styku edukacji i kultury: ludzie, metody, praktyki."

 

data: 22.11.2016 r.,

miejsce:  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM al. Jana Pawła II 126/130, Częstochowa

 

p r o g r a m :


14.00 Otwarcie konferencji  
Katarzyna Wilk - Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie 

14.10 Nowa Edukacja Kulturowa, „Bardzo Młoda Kultura” inicjatywa edukacyjno-kulturalna –
Adam Pastuch Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, dr Agata Cabała Uniwersytet Śląski

Edukacja kulturowa w szkole i placówce – Sylwia Kurcab, Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Częstochowie

Lokalne metody i praktyki edukacji kulturowej – prezentacje 
Monika Okoń „Akcja re-Animacja”, Aleksandra Jaworudzka „Godzina dla świata”, Marta Szmigiel „Słowiański dzień”, 

Działania z obszaru kultury na przykładzie Zespołu Szkół Artystycznych i Akademickich "ALA" 
w Częstochowie – Dorota Wojciechowska

15.15 Przerwa kawowa

15.30 „Styk Edukacji i Kultury” - debata o metodach i sposobach zbliżania działań nauczycieli i animatorów w kształceniu dzieci i młodzieży. Beata Gendek - Barhoumi, Izabela Karwot, Marcin Wilczyński, Maciej Zygmunt

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo: mrosol@rik.katowice.pl 
lub telefonicznie: 32 201 77 70

Organizator wystawia Certyfikat.
„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”

Wróć

0
Facebook