Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za inicjatywy kulturalne budujące więzi społeczne

05 / 01 / 2015

VII edycja Dorocznej Nagrody obejmuje inicjatywy zrealizowane w latach 2013-2014. Do Dorocznej Nagrody FRDL mogą kandydować autorzy zakończonych działań, należący do następujących kategorii: 

• jednostki samorządu terytorialnego; 
• samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.); 
• organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, niezależnie od ich statusu prawnego;
• osoby indywidualne.

Kandydaci do konkursu muszą zostać zgłoszeni przez inne podmioty: organizacje obywatelskie, osoby indywidualne, przedstawicieli władz samorządowych i inne instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.

Nabór trwa do 15 stycznia br.

http://www.frdl.org.pl/index.php/aktualnosc/items/vii-edycja-dorocznej-nagrody-frdl.html

Wróć

0
Facebook