Młodzież a instytucje kultury – badania i nowoczesne metody edukacji

25 / 07 / 2016

Młodzież to grupa docelowa, która jest szczególnie istotna w funkcjonowaniu instytucji kultury. O ile angażowanie dzieci do wieku gimnazjalnego zwykle nie sprawia organizacjom kultury większego problemu, tak włączanie i angażowanie młodzieży jest często trudniejsze. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami polskimi i europejskimi, których znajomość może przyczynić się do pełniejszego zrozumienia budowania relacji z młodzieżą, ale też wzbogacenia swojego warsztatu w zakresie pracy z tą grupą docelową.

Publikacja „Design Yourself Research Report” to efekt polsko-niemieckiego projektu badawczego realizowanego w ramach programu Erasmus+ Młodzież. Celem badania było odkrycie w jaki sposób młodzież w Polsce i w Niemczech wyraża siebie poprzez swój styl ubierania się i jak jest to powiązane z ich aktywnością w różnych aspektach życia. Badania wskazują, że umożliwienie wyrażania siebie może być kluczem do budowania postawy proaktywnej (antycypującej, przewidującej) wśród młodzieży. Wyniki były też podstawą do budowy praktycznej fazy projektu składającej się z warsztatów rzemieślniczych, sesji coachingowych, wsparcia procesu uczenia sie uczestników połączonego z badniami w działaniu

Dokument, opublikowany w języku angielskim, dostępny jest na stronie projektu www.designyourself.info

Praktyczna faza powyższego projektu to „Create life with your own hands - Design Yourself Manual” – publikacja opisująca środowisko łączące indywidualnych artystów i twórców-rzemieślników z osobami uczącymi się, poradnik budowania relacji mistrz – uczeń.

W pierwszej części to przewodnik teoretyczny umożliwiający poznanie, wprowadzenie i dostosowanie do nowego środowiska procesu „Design Yourself”. W drugiej części to studium przypadku opisujące wdrożenie metody "Design Yourself" w konkretnych środowisku - począwszy od narzędzi badawczych, aż po efekty ich zastosowania wraz z wynikami.

Dokument, opublikowany w języku angielskim, dostępny jest na stronie projektu www.designyourself.info/learning-paths

Trzecim materiałem, który pomoże usprawnić pracę z młodzieżą to polskojęzyczny poradnik zrealizowany w ramach jednego z grantów Fundacji Orange – „Aktywne metody pracy z młodzieżą”. Fundacja Rozwoju Dobre Życie przybliża dramę stosowaną, coaching, tutoring, teatr forum, teatr edukacyjny, teatr ze społecznością oraz Open Space. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją dostępną online na stronie Fundacji Rozwoju Dobre Życie

Oprócz tego, w ramach projektu, powstały filmy promujące metody opisywane w publikacji:

W wykonaniu nauczycielki

W wykonaniu autorek tekstów (o dramie i storytellingu)

W wykonaniu młodzieży - pierwszy film, drugi film, trzeci film

Wróć

0
Facebook