Międzynarodowe działania młodzieży we współpracy z Europejskimi Centrami Młodzieży

03 / 03 / 2015

Innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne powinny przynosić korzyści organizacji, sieci lub strukturze oraz wnosić wkład w program EYC. Innowacją może być nowa grupa docelowa, stworzenie nowego partnerstwa albo nowe formy działalności nie praktykowane dotąd przez organizację. Mile widziane są innowacje w podejściu szkoleniowym i metodycznym.

Działania powinny:
· mieć wymiar europejski;
· przynosić korzyści na poziome lokalnym, regionalnym, krajowym i/ lub Europejskim;
· odnosić się do problemów młodzieżowych;
· być okazją do poznania innych kultur;
· być częścią strategii organizacji a ich rezultaty powinny być uwzględnione w długoterminowych planach organizacji;
· być przygotowane, przeprowadzane i oceniane przez tę samą grupę zróżnicowaną pod względem kulturowym, której skład jest zrównoważony pod względem geograficznym i płciowym; grupa powinna współpracować z kadrą Centrum;
· zakończyć się raportem przedłożonym w ciągu trzech miesięcy od zakończenia;
· zrobić dobry użytek z Centrum;
· nie przynosić zysków.

Nabór trwa do:
- 1 kwietnia - dla działań przeprowadzanych wspólnie z Europejskimi Centrami Młodzieży między styczniem a lipcem następnego roku 
- 1 października - dla działań przeprowadzanych wspólnie z Europejskimi Centrami Młodzieży między sierpniem a grudniem następnego roku.

Więcej infromacji - http://www.coe.int/t/dg4/youth/

Wróć

0
Facebook