Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce

03 / 10 / 2014

Raport przedstawia wyniki diagnozy sektora kreatywnego oraz powiązań sektora kultury, branż kreatywnych i pozostałej części gospodarki. W raporcie znajdzie Pan m. in. opis dynamiki zmian sektora kreatywnego w ostatnich latach, jego rozmieszczenie przestrzenne, czy informacje na temat regionalnych specjalizacji. W publikacji zaprezentowano również wyniki analizy powiązań pomiędzy sektorem kultury a branżami kreatywnymi, które wskazują na istnienie silnie czerpiących z kultury branż tj. radio i telewizja, a także swoistych outsiderów, czyli branż słabo powiązanych np. architektury. Nadrzędnym celem badania było wypracowanie rekomendacji dla polityki publicznej ukierunkowanej na wsparcie rozwoju sektora kultury i kreatywnego w Polsce. Mamy nadzieję, że staną się podstawą do dalszych dyskusji, rozważań oraz inspiracją dla podejmowanych działań i zmian służących rozwojowi podmiotów z branż kreatywnych.

Raport jest zwieńczeniem przedsięwzięcia realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Raport w wersji przeznaczonej do druku (26 MB) można pobrać ze strony: www.ibngr.pl.

Pobierz publikacę tutaj

 

Wróć

0
Facebook