Konferencja popularno-naukowa „Dziedzictwo Sarmackie”

02 / 11 / 2017

Wydarzenie, organizowane w przeddzień obchodów Święta Niepodległości, ma za zadanie przybliżyć odbiorcom wybrane zagadnienia dotyczące dziedzictwa sarmackiego. Konferencja organizowana jest we współpracy z Towarzystwem Kultury Szlacheckiej „Sarmatia Ars Bendzinensis” w Będzinie. Konferencja odbędzie się 8 listopada 2017 r. w siedzibie RIK przy Tetralnej 4 w Katowicach.

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja:
- pod numerem 322017770 
- pod adresem email: alysko@rik.katowice.pl
____________________________________________________

PROGRAM 

10.30 – 11.45 „Magna Polonia” - Sarmacki ideał dumnej tożsamości narodowej (Korona – Litwa - Ruś, sarmackie dziedzictwo – kultura szlachecka) / Ks. prałat dr Roman Kneblewski / Proboszcz bydgoskiego Sacre-Coeur, propagator liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Studiował na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Wybitny znawca okresu Sarmacji 

12.00 – 13.00 Królewski Order Św. Stanisława B.M. w Polsce (nakaz odwagi czynienia dobra ku chwalebnemu dzieł naśladowaniu – historia, statut, insygnia) / Przeor Henryk hr. Muszyński / Przeorat Śląsko - Zagłębiowski Orderu Świętego Stanisława, Sosnowiec 

13.00-14.00 przerwa kawowa 

14.00 – 15.00 Sarmacja – obalanie mitów / Prof. dr hab. Jacek Kowalski / Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej Instytut Historii Sztuki UAM), historyk sztuki, tłumacz, poeta, wybitny wykonawca, interpretator pieśni sarmackiej 

15.15 – 16.00 Szkolenie rycerskie jako istotny element wychowania młodego szlachcica w XVI – XVII wieku / Rejent Jakub Pokojski / Rotmistrz Chorągwi Husarskiej Ziemi katowickiej, prezes i instruktor Signum Polonicum Oddział Śląski w Katowicach 

16.30 Koncert „Dumy Staropolskie” w wykonaniu Jacka Kowalskiego i Henryka Kasperczaka (Pomiędzy kreacją a rekonstrukcją. W poszukiwaniu formuły wykonawczej) 
______________________________________________________

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021, w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa”.

Wróć

0
Facebook