Kierunek Śląskie 3.0

11 / 12 / 2015

Ujęte w programie działania zakładają rozwój województwa w pięciu kluczowych obszarach tematycznych, w oparciu o jego potencjały i atuty. To, co wyróżnia dokument, to jego otwartość – program ma pobudzić i rozpocząć dyskusję o przyszłości regionu.

Wróć

0
Facebook