INTERREG Europa

23 / 07 / 2014

INTERREG Europa w założeniu ma wspierać wymianę doświadczeń między partnerami projektu w celu wdrożenia i monitorowania różnych polityk (w tym kulturalnych).

Dokumnet jedynie w języku angielskim dostępny jest tutaj

Wyciąg z podstawowymi informacjami o programie znajdują się tutaj

Wróć

0
Facebook