INDUSTRIADA 2017 - obiekt zaprzyjaźniony - konkurs

05 / 01 / 2017

Udział w konkursie wiąże się z koniecznością przygotowania programu wydarzeń, tj. programu realizowanego celowo z okazji święta Szlaku Zabytków Techniki, w którym wykorzystane zostanie dziedzictwo przemysłowe województwa śląskiego, rozumiane jako:

  • nieruchome dobra kultury przemysłowej zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, np. obiekty związane z przemysłem węglowym, paliwowym, energetycznym, metalurgicznym, elektromaszynowym, chemicznym, mineralnym, drzewno-papierniczym, lekkim, spożywczym, poligraficznym, z transportem kolejowym (linie kolejowe wraz z zespołami dworcowymi i infrastrukturą kolejową), transportem drogowym (linie tramwajowe wraz z zespołami zajezdni), transportem rzecznym (kanały wodne, śluzy, zapory), a także kolonie robotnicze i osiedla patronackie;
  • ruchome dobra kultury przemysłowej – maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie fabryk, zbiory placówek muzealnych, historyczne pojazdy, urządzenia kolejowe oraz inne elementy infrastruktury technicznej.

Komisja konkursowa przyzna maksymalnie 5 nagród w postaci tytułu „Obiektu zaprzyjaźnionego festiwalu INDUSTRIADA 2017 – święta Szlaku Zabytków Techniki” tym uczestnikom, którzy w rankingu uzyskają najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur.

Nabór trwa do 15 lutego 2017 r.

http://ngo.slaskie.pl/index.php?jezyk=pl&grupa=18&id=768&typ=1&dzi=1

Wróć

0
Facebook