Relacja z piątego spotkania w ramach Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego – 21 maja 2014, Mysłowice

27 / 05 / 2014

Odczarowane PodwórkaZakończyliśmy nasze piąte spotkanie w ramach Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego. Tym razem zanotowaliśmy rekordową frekwencję – na spotkaniu pojawiło się ponad 35 osób z całego województwa! Jesteśmy pod wrażeniem.

W maju gościł nas dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury – Adam Radosz. Motywem przewodnim spotkania była aktywizacja społeczności lokalnej i rozwój kapitału społecznego u podstaw – właśnie na przykładzie działalności mysłowickiego MOK-u. Zanim jednak zagłębiliśmy się w działalność naszego Gospodarza, zespół Regionalnego Obserwatorium Kultury zaprezentował możliwości podnoszenia kompetencji ze środków europejskich na przykładzie zrealizowanej w marcu wizyty opartej o job-shadowing, która odbyła się w Departamencie Kultury i Turystyki w Murcji (zobacz relację!).

Po przedstawieniu doświadczeń z realizacji projektu międzynarodowego, dyskusja płynnie przeszła w krótki panel na temat zrealizowanego niedawno NieKongresu Animatorów Kultury w Warszawie. W rozmowie uczestniczyli: Maciej Zygmunt (ROK Katowice), Karol Ostalski (Centrum Aktywności Lokalnej), Agata Lisowicz-Wala (GOK w Suszcu) oraz Ewa Sałużanka (Teatr Sztuk w Jaworznie). Paneliści najpierw krótko podsumowali sam NieKongres Kultury, a później starali się odpowiedzieć na pytanie czy animacja kulturalna rzeczywiście jest tak niezdefiniowana i trudna do okiełznania, jak wynika to z pierwszych wniosków NieKongresowych. Rozmówcy, mimo pewnych różnic definiowania samej animacji, wydawali się zgodni co do jej roli – jako katalizatora aktywności społeczności lokalnej.

Po tym wstępie mieliśmy okazję zapoznać się z działalnością Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Najpierw dyrektor MOK-u, Adam Radosz, zaprezentował wszystkim uczestnikom Forum jak działalność placówki zmieniała się od momentu jego przybycia w 2011 roku. Następnie głos przejął Michał Skiba – wicedyrektor i koordynator ze strony instytucji projektu „Odczarowane Podwórka”, który już trzeci rok z rzędu realizowany jest w Mysłowickim Ośrodku Kultury we współpracy ze społecznością lokalną Mysłowic.

„Odczarowane Podwórka” to niezwykle inspirująca inicjatywa kooperacji instytucji publicznych ze społecznościami lokalnych mysłowickich podwórek na rzecz aktywizacji mieszkańców wspomnianych podwórek, jak i uatrakcyjnienia ich przestrzeni publicznej. Projekt ten już trzeci rok z rzędu skutecznie angażuje przedstawicieli wspomnianych środowisk i jest wzorem dobrej praktyki bliskiej współpracy ze społecznością lokalną. Uczestnicy Forum zostali zaproszeni do spotkania się ze społecznościami lokalnymi podczas „spaceru po podwórkach”, kiedy odwiedziliśmy trzy z nich, które najbardziej zmieniły się w trakcie realizacji projektu. Dzięki temu mogliśmy spotkać się i porozmawiać z osobami, które jeszcze niedawno w ogóle nie partycypowały w życiu Mysłowickiego Ośrodka Kultury. W tym miejscu pragniemy bardzo gorąco pozdrowić wszystkich, z którymi mieliśmy się okazję spotkać w trakcie naszego „podwórkowego spaceru”! Jesteśmy z-a-i-n-s-p-i-r-o-w-a-n-i.

Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego

Po spacerze przyszedł czas na nieformalną część spotkania, w trakcie której Gospodarz zapewnił nam doznania artystyczne na najwyższym poziomie. Atmosfera sprzyjała kuluarowym dyskusjom. Ostatnim punktem programu było wysłuchanie reprezentantów organizacji trzeciego sektora współpracujących z Mysłowickim Ośrodkiem Kultury. Wiele ciepłych słów i ciekawych projektów, z których każdy z uczestników mógł czerpać inspirację. Dziękujemy za możliwość spotkania się z tak barwną społecznością, która w tak krótkim czasie zbudowała się wokół Gospodarza spotkania.

Dziękujemy wszystkim przybyłym, a w szczególności Gospodarzowi – Adamowi Radoszowi z Mysłowickiego Ośrodka Kultury. Gorąco Was pozdrawiamy! Pozdrowienia ślemy także Władzom Miasta Mysłowice, których reprezentanci  towarzyszyli nam w przeciągu całego spotkania. Na koniec chcemy jeszcze poinformować, że Gospodarzem następnego spotkania Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego będzie Krzysztof Polewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie. Widzimy się już jesienią! O szczegółach spotkania będziemy informować po wakacjach.

Sekretarz Forum Animatorów Kultury Województwa Śląskiego, Regionalne Obserwatorium Kultury Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach. 

http://slaskie.forumkrakow.pl / http://m-ok.pl

Wróć

0
Facebook