Edukacja Kulturowa. Obserwatorium

24 / 01 / 2019

Z wielką przyjemnością i nieukrywaną dumą oddajemy w ręce czytelników wyjątkową publikację wieńczącą kolejny rok realizacji przez Regionalny 

Instytut Kultury w Katowicach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018”. Z jednej strony jest ona efektem doświad- czeń, badań i licznych, zróżnicowanych przedsięwzięć edukacyjnych, które realizowaliśmy jako operator programu w województwie śląskim. Z drugiej strony publikacja stanowi rodzaj nowego otwarcia. Zgromadzone refleksje, wypracowane rozwiązania czy praktyki opisane w książce mogą być znakomitą inspiracją do podejmowania autorskich działań w zakresie edukacji kulturowej przez nauczycieli, animatorów, opiekunów dzieci i wielu innych. Tym samym, podsumowując bogaty w zróżnicowane przedsięwzięcia rok, służymy wiedzą i dopingujemy do działań wszystkich pasjonatów edukacji kulturowej. 

Publikacja ta ukazała się dzięki znakomitej współpracy i zaangażowaniu licznych partnerów instytucjonalnych i indywidualnych, którym chcielibyśmy serdecznie podziękować, licząc jednocześnie na dalsze wspólne działania. Dziękujemy szczególnie wszystkim animatorom, nauczycielom, badaczom, inicjatorom działań edukacyjnych, ich uczestnikom i naszym współpracow- nikom, których energia i zapał przełożyły się na sukces programu „Bardzo Młoda Kultura” w naszym regionie i poza nim. 

Edukacja kulturowa to priorytetowy obszar działań Instytutu, który chce- my sukcesywnie rozwijać. Kilkuletnie doświadczenie regionalnego operatora programu „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018” pokazało, jak cennym i ważnym zadaniem jest wspieranie lokalnych partnerstw na rzecz edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. Wierzymy, że wypracowane wspólnie pomysły i idee, pomogą wychowywać i animować przyszłe pokolenia. Niniejsza publikacja niech więc stanowi inspirujący wkład w długofalowym procesie kształtowania otwartych i świadomych obywateli. 

Publikację można pobrać tutaj:

http://www.operatorkultury.pl/images/edukacjakulturowa_obserwatorium.pdf

Wróć

0
Facebook