Bezpłatne szkolenia dla osób związanych z sektorem kultury realizowane przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury

14 / 11 / 2014

tl_files/loga/EM2.jpg

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie pragnie zaprosić osoby związane z sektorem kultury, z uwzględnieniem beneficjentów programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury, na bezpłatne szkolenia z zakresu edukacji medialnej pn. „Emocje medialne – zjawiska medialne, cyfrowe i kulturowe w pracy kadr kultury”.

„Emocje medialne – zjawiska medialne, cyfrowe i kulturowe w pracy kadr kultury” to projekt szkoleniowy upowszechniający wiedzę z zakresu medialnych inicjatyw interdyscyplinarnych w sektorze kultury. Składa się z trzech niezależnych spotkań, które odbędą się w dniach 24 listopada, 4 grudnia oraz 9 grudnia bieżącego roku w godzinach 10:00 – 17:15 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach przy ul. PCK 19 w Katowicach. 

Możliwe jest uczestniczenie w wielu spotkaniach. Limit uczestników na jedno szkolenie to 20 osób.

 

24 listopada 2014 r.

Uelastycznienie i zachęta do "rozbudowy" oferty samorządowych instytucji kultury o treści medialne, cyfrowe i kulturowe

10:00 – 13:15 Wiedza i możliwości zastosowania elementów kultury medialnej i cyfrowej w programowaniu pracy samorządowej instytucji kultury

13:15 – 14:00 Lunch

14:00 – 17:15 Wzbogacenie projektów i stałych zajęć z zakresu edukacji medialno–cyfrowej

 

4 grudnia 2014 r.

Uświadomienie roli czynników emocjonalnych we współczesnych, zapośredniczonych medialnie i cyfrowo, procesach komunikacyjnych, za pomocą upowszechniania treści edukacyjnych i kulturowych jako czynników niezbędnych do udanej komunikacji międzyludzkiej

10:00 – 13:15 Aktywność instytucji kultury w zakresie animowania wydarzeń łączących w sobie popularyzowanie związków psychologii, kultury, nowych mediów, Internetu w trosce o usprawnianie komunikacji międzyludzkiej

13:15 – 14:00 Lunch

14:00 – 17:15 Kreowanie przez kadry kultury innowacyjnych projektów na styku kultury i współżycia społecznego, rozwoju inteligencji emocjonalnej za pomocą starannie dobranych treści kulturowych

 

9 grudnia 2014 r.

Wskazanie kadrom kultury potrzeby systematycznej obserwacji i zrozumienia współczesnych zjawisk i tendencji w mediach i Internecie pod kątem procesów emocjonalnych i komunikacyjnych oraz finansowanie kulturowych projektów medialnych 

10:00 – 13:15 Instytucja kultury jako miejsce programowo zaspokajające potrzeby różnych grup zawodowych związanych z przekazywaniem i popularyzowaniem wiedzy o świecie, człowieku i procesach komunikacyjnych

13:15 – 14:00 Lunch

14:00 – 17:15 Finansowanie zewnętrzne kulturowych projektów medialnych

Uczestnikom udostępnione zostaną materiały szkoleniowe

 

Aby uczestniczyć w spotkaniu konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego online. Poprawne zgłoszenie potwierdzane będzie e-mailem zwrotnym. O uczestnictwu w projekcie szkoleniowym decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Trenerzy prowadzący:

Katarzyna China – terapeutka pedagogiczna, pracownik naukowy Akademii Jana Długosza w Częstochowie, nauczyciel wiedzy o życiu dorosłym, czynny wykładowca w autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim "Ala" w Częstochowie, prowadziła projekty z zakresu profilaktyki medialnej.

 

Jakub Pudełko – menedżer kultury, filmoznawca, medioznawca, przewodniczący DKF Olbrzym w Tarnowskich Górach, zdobywcy Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za rok 2013. Autor i koordynator wydarzeń kulturalnych i projektów z zakresu popularyzacji filmu, związków filmu i psychologii, edukacji cyfrowej, medialnej i informacyjnej m.in. "Przegląd filmów o tematyce uzależnień ŻYĆ MOCNIEJ...?", "Polskie emocje filmowe - rozpoznanie", "Filmowa jesień charyzmy pamięci L. Niemczyka". Publikował, m.in. w periodykach ogólnopolskich "ALBO ALBO - problemy psychologii i kultury", "Panoptikum", "Parnas".

 

Aleksander Lysko – pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, z wykształcenia etnolog. Od początku swojej aktywności zawodowej związany z sektorem kultury. W latach 2008 -2013 konsultant Narodowego Centrum Kultury w zakresie finansowania projektów kulturalnych. Realizator oraz koordynator licznych projektów kulturalnych dofinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.

 

 

Kontakt:         

Łukasz Dziuba

Tel: (32) 2017 770

E-mail: ldziuba@rok.katowice.pl

Wróć

0
Facebook