Badania w kulturze - wymiar ogólnopolski, wymiar lokalny

12 / 04 / 2017

Diagnoza w kulturze – Narodowe Centrum Kultury

Wydawca: Narodowe Centrum Kultury

Źródło: http://www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura/318698-diagnoza-w-kulturze/

Książka pod redakcją prof. Marka Krajewskiego i Agaty Skórzyńskiej zawiera refleksję nad działaniami diagnostycznymi podejmowanymi w obszarze kultury, od możliwych do wykorzystania metod i narzędzi, przez budowanie zespołu, po komunikowanie wyników i ewaluację procesu diagnostycznego. Publikacja wskazuje jak diagnoza może być nie tylko elementem działań pracy w kulturze, ale wykorzystywana jako ciągły proces może aktywnie wspierać budowanie trwałej zbiorowości – społeczności.

 

Lokalne centra kultury: działania a diagnozy - Agencja Artystyczna GAP

Wydawca: Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o.o.

Źródło: https://issuu.com/aagap/docs/lokalne_centra_kultury_raport_2016

Publikacja opisuje praktyki lokalnych centrów kultury (LCK) w zakresie wiedzy i umiejętności ich kadr w obszarach: projektowania, realizacji oraz zarządzania programami i przedsięwzięciami kulturalnymi w kontekście wniosków i rekomendacji płynących z projektów badawczych w programie Obserwatorium Kultury MKiDN w latach 2009-2013.

Zespół badawczy projektu:

  • Jagoda Komusińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Wojciech Kowalik (AGH Akademia Górniczo‑Hutnicza)
  • Judyta Lubacha-Sember (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Łukasz Maźnica (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
  • Dawid Sobolak (Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych)
  • Jan Strycharz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Wróć

0
Facebook